GT Plastmontage AB

Gå till innehållet

Huvudmeny

Vattenrening

Detaljer

Vattenbehandling med Membranteknik - Omvänd Osmos
Rening av förorenat brunnsvatten, bräckt- och saltvatten i brunn eller direkt från sjön. RO används för att eliminera natrium, nitrat, nitrit, fosfat, fluorid, bly, kalium, klorid, sulfat, bakterier m.m.
Problem med vattentillgången ?
Få en fri tillgång till ett rent vatten !
Höga halter av föroreningar i brunnsvattnet ?
Omvänd Osmos eller Membranteknik kan lösa Dina vattenproblem !
Finns i flera olika storlekar, standard moduler eller tillverkade efter önskemål.

Produkterna tillverkas av GT Plasmontage AB och säljs genom

  www.swedishgtc.se


 
Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn