GT Plastmontage AB

Gå till innehållet

Huvudmeny

Miljöpolicy

1. Vi skall ständigt arbeta för att förbättra vårt miljöarbete så lång det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

2. Vi skall arbeta med god marginal till gällande lagstiftning och stödja internationellt harmoniserande och effektiva miljökrav.

3. Vi skall ständigt pröva vår verksamhet utifrån kretsloppstanken.

4. Vi skall förebygga och kontuernerligt minska miljöpåverkan genom utveckling av produkter, tjänster och tillverkningsprocesser.

5. Vi skall vid bedömning av affärspartners betrakta aktivt miljöarbete som en merit samt involvera våra leverantörer och entreprenörer i vårt miljöarbete.

6. Genom utbildning, kontiunerlig dialog och information skall de anställda hålla medvetna och engagerade i sitt miljöansvar och kunna påverka miljöarbetet i positiv riktning.

 
 
Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn